Pozicionet Vakante

Account Manager

Duke punuar brenda departamentit të shitjeve në Altec, acount manager do të jetë përgjegjës për menaxhimin e llogarive të klientëve të emëruar. Acount MAnager vepron si ndërfaqja midis shërbimeve të klientit dhe departamenteve të shitjeve brenda një kompanie. Kjo përfshin mirëmbajtjen e marrëdhënies ekzistuese të kompanisë me një klient ose një grup klientësh në mënyrë që ata të vazhdojnë të përdorin kompaninë për biznes. Ai gjithashtu përfshin identifikimin e mundësive të reja të mundshme të biznesit brenda llogarisë. Në këtë rol, ju do të jeni përgjegjës për të punuar me klientët për të identifikuar nevojat e tyre dhe për të punuar se si kompania mund të përmbushë më mirë ato kërkesa. NO HUNTING NECESSARY.

Eksperienca

Nuk kërkohet domosdoshmërisht të kenë përvojë të drejtpërdrejtë për të punuar në një rol të tillë ose ngjashëm më parë, por ata do të duhet të jenë në gjendje të demonstrojnë punën dhe entuziazmin për të punuar brenda një departamenti të shitjeve dhe marketingut. Përvoja e të punuarit në një rol të tillë, ku ballafaqimi me klientët do të jetë gjithmonë i dobishëm, ashtu siç është të punuarut brenda një afati kohor të caktuar.

Përgjegjësitë

Menaxhimi i marrëdhënieve.
Duke vepruar si pika e parë e kontaktit për klientët e kompanisë.
Identifikimi i mundësive të mundshme të reja dhe zgjerimin e shërbimeve të biznesit brenda një llogarie.
Përmbushja e kërkesave të klientit.
Rinovimi i kontratës.
Koordinimi i përpjekjeve ndërmjet departamenteve brenda Altec.
Vendosja e takimeve për të verifikuar zgjidhjet e klientëve.
Të veprojë si ndërlidhës me departamentet e tjera në kompani sipas kërkesave të klientit
Detyrat e përgjithshme administrative.
Shitja e produkteve

Aftësitë

I/e sjellshme, miqësor/e dhe diplomatik/e.
Aftësi të shkëlqyera komunikimi, si me shkrim ashtu edhe me gojë.
Aftësi të mira negociuese.
Mundësia për të dhënë përparësi dhe menaxhuar disa detyra në të njëjtën kohë.
Një sjellje e shkëlqyeshme në kujdesin ndaj klientit.
Aftësi të jashtëzakonshme ndërpersonale.
Aftësia për të punuar në mënyrë efektive për të përmbushur afatet.
Bashkëpunues/e.
Aftësia për të zgjidhur problemet kur ato lindin.
Qëndrim korrekt dhe fleksibël ndaj punës.
Aftësi të mira organizative.
Aftësia për të punuar në mënyrë të pavarur dhe si pjesë e një ekipi.
I kujdesshëm ndaj detajeve.

Kualifikimet

Njohje e mirë e paketës Office.
Fleksibël
Në gjendje të zgjidhë problemet lehtë
Komunikim të shkëlqyeshëm nëpërmjet telefonit

Informacion Shtesë

CFARË JU OFRON KOMPANIA

Periudha e provës dhe trajnimit me mundësi punësimin tuaj me kontratë pa afat.
Punë me kohë të plotë (e hënë – e premte)
Bonuse që lidhen me performancën në grup dhe individuale.

AplikoniNgarko CV: